Constructii case ecologice

Caracteristicele casei ecologice

Termenul „ecologic” s-a extins, încât prin ecologic înţelegem în armonie cu mediul înconjurător, cu natura, cu planeta. Omul privit prin prisma ecologiei îl vedem direct implicat şi chiar responsabil de integrarea şi armonia sa într-un mediu natural sănătos, din care noţiunea de casă ecologică, ca rezultantă a conceptului de cămin sănătos, nu poate lipsi.

Casa e un vis al fiecăruia dintre noi, dar până să devină realitate, mai durează. În ceea ce priveşte casa modernă, de actualitate, aceasta este într-un raport tot mai aproapiat de căminul înstrăinării (impersonală, simplu depozitar al obiectelor, ignoră nevoile emoţionale ale omului), o casă oarbă din punct de vedere ecologic, o locuinţă în care sindromul construcţiei bolnave este mai mult decât pregnant.

Înainte de a vorbi de casa ecologică, trebuie să nu trecem cu vederea faptul că locul nostru de existenţă, dar şi spiritual, pe care îl îmbracă locuinţa derivă din identitatea noastră proprie, unică, casa fiind adesea percepută ca un organism viu, cu metabolism propriu, o „a treia piele a omului”.
Căminul nostru, înainte de a fi unul de factură ecologică, trebuie să confere sănătate pentru corp, pace sufletească şi consonanţă cu mediul. Abia în aceste condiţii putem vorbi de noţiunea de casă / cămin ecologic.

Casele ecologice sau „verzi” sunt acele construcţii realizate preponderent din materiale naturale şi proiectate să utilizeze în mod eficient resursele de energie electrică, apă etc. Principiile “caselor verzi” sunt în strânsă legătură cu performanţa energetică a clădirilor, eficienţa energetică, utilizarea energiei regenerabile şi managementul deşeurilor din construcţii.

Ca definiţie, o clădire verde este orice proiect ce presupune o construcţie sau renovare realizată cu o atenţie deosebită în ceea ce priveşte minimizarea impactului pe care designul şi/sau operaţiunile de construcţie şi renovare le-ar putea avea asupra mediului înconjurător.

Clădirile „naturale” reprezintă un alt concept de construcţie ecologică, care valorifică, după cum se poate deduce, materialele naturale (lemn, piatră, bambus, argilă, paie, stuf etc.) sau netoxice, regenerabile sau reciclate (metale, panouri din lemn, anvelope uzate).

În categoria caselor ecologice se mai înscriu casele pasive – fără consum de energie – şi cele care au un consum foarte redus de energie termică. Prin acest sistem, costurile de încălzire iarna şi cele ce răcire vara sunt reduse cu 50-58%. Noţiunea de casă ecologică are în vedere două aspecte: casa construită şi casa ce funcţionează ecologic.

Casa construită ecologic presupune folosirea materialelor 100% naturale sau parţial prelucrate, inclusiv materialele de finisaj. Materiale ecologice:

  • pentru scheletul, structura de bază se pot folosi: lemn, piatră, paie, stuf, pământ, argilă, cărămizi de nămol, paiantă, unele metale;
  • pentru învelitoare (acoperiş): sită, şindrilă, stuf, paie, ardezie, ţiglă, olane;
  • pentru finisaje: piatră, calcar, marmură, văr, ghips, pietriş, sticlă, unele metale, vopsele din pigmenţi naturali bazate pe solvenţi naturali, lemn;
  • pentru decoraţiuni: lemn, piatră, argilă, ceramică, hârtie, carton, trestii, bambus, ţesături din fibre naturale.

Casa funcţional-ecologică este percepută ca un organism, ca un sistem deschis faţă de mediu. Când spunem „deschis” ne referim la faptul că ia din mediu materie şi energie, o „arde” şi o eliberează în mediu sub formă de resturi, deşeuri de diverse tipuri2. În cele de mai jos enumerăm câteva reguli de care dacă țineți cont la construcția viitoarei case, veți fi foarte aproape de a avea o casă ecologică.
– Alege terenul ideal! – pentru a economisi bani pe durata construcției este important să lucrăm cu materiale locale. Cel mai important aspect rămâne alimentarea cu apă. Nu trebuie să uităm nici de deschiderea terenului şi de orientarea față de punctele cardinale.
– Ai grijă să-ți „respire” pereții! – expresia „să respire peretele” nu se referă la circulația aerului prin pereți. În cazul zidăriilor din materiale naturale, finisate clasic cu tencuială, are loc o circulație lentă a vaporilor din interior spre exterior. Se recomandă materiale de construcții naturale care permit difuzia vaporilor și finisaje din materiale poroase.
– Termoizolează-ți casa foarte bine – o termoizolare adecvată îți poate economisi mulți bani! Lemnul, piatra, lutul, nisipul formează o masă termică și au calități termoizolante deosebite.

-Ferește materialele de construcții de umiditate, umezeală excesivă – inamicul numărul unu al construcțiilor ecologice este umezeala excesivă. Proiectează-ți casa cu „cizme” (soclu) înalte și „pălărie” (streașină) lată, astfel ferești pereții de ploi.
-Nu polua mediul și nu dăuna sănătății tale! – multe materiale de construcții contemporane sunt dăunătoare sănătății datorită formaldehidei, care este prezentă aprope în fiecare material de construcții sintetic.
– Materiale de construcții și mână de lucru locale – alege materialele de construcții și tehnica de construire în funcție de ce găsești pe teren și în apropierea acestuia.

-Inspiră-te din casele vechi, tradiționale din zona în care construiești – examinează casele vechi, pentru că nu degeaba au rezistat aşa de mult. Observă forma şi orientarea lor. Întreabă bătrânii satului de ce au fost făcute casele cu formele respective.
– Nu construi mai mare decât ai nevoie – construind doar spaţii care le foloseşti zilnic, vei economisi bani, atât în timpul construcției, cât şi după prin reducerea consumului de energie.
– Ai grijă la finisaje şi design – cu o proiectare adecvată a interiorului, casa necesită doar o singură sursă de încălzire. Materialele de finisare naturale absorb căldura, astfel se elimină sistemele scumpe de încălzire!

Articole similare