Constructii case ecologice

Casă ecologică din lemn

Lemnul este ales ca şi material de construcţie deoarece este un material durabil, care trece cu usurinţă prin prisma timpului, durata lui de viaţă fiind de secole. Constructiile din lemn pot fi locuinţe pasive, ecologice sau verzi, cu zero emisii şi, foarte important pentru noi- construcţii sustenabile.

In context ecologic, o construcţie proiectată ca fiind ecologică trebuie să întruneasca condiţii de eficienţă din punct de vedere energetic şi impact redus asupra mediului. Indiferent de tehnicile moderne sau rudimentare folosite pentru construcţie, avantajele unei case din lemn, pe lângă preţ rezonalbil, includ următoarele:
– greutate redusă – face ca toate construcţiile din lemn să fie rezistente la seisme, să fie mai uşor de aplasat pe terenuri dificile de fundare iar fundaţia necesită mai puţine materiale decât o construcţie obişnuită. De obicei construcţiile de lemn sunt amplasate pe fundaţii de beton sau piatră, dar pot fi executate şi direct pe sol.
– rezistenţă relativ mare şi densitate redusă – în comparaţie cu construcţiile din zidărie, beton armat sau oţel, constatându-se că lemnul este de la 3.5 până la 16 ori mai uşor, iar raportul dintre rezistenţă şi densitate are valori comparabile pentru lemn şi oţel, atât la compresiune cât şi la întindere.
– prorietăţi termine sporite – având un coeficient de conductibilitate termică mult mai redus, lemnul opune rezistenţă termică de 300-400 de ori mai mare decât oţelului şi de 7-8 ori mai mare decât betonul.

-caracteristici arhitecturale – în cadrul unei construcţii lemnul conferă un aspect arhitectural foarte plăcut, făcând să fie folosit nu doar ca material structural dar şi ca material de finisaj, cu efecte estetice deosebite.

-posibilitate de refolosire – după o perioadă de utilizare, lemnul poate fi refolosit la realizarea altor elemente de construcții. De asemenea, utilizarea lui pentru producţia de energie face ca deșeurile să fie în cantitate redusă.
– durabilitate mare – construcţiile din lemn aflate într-un regim optim de exploatare au o durabilitate mare din punct de vedere al rezistenței în mediul înconjurător. Cheltuielile de întreținere pentru finisajul exterior- necesită o întreținere periodică la cca. 7-8 ani cu vopsea, grund sau baiţ sunt rezonabile. Intervențiile asupra elementelor de lemn pentru consolidare sau refacere se fac ușor și la fata locului.
– sisteme multiple de asamblare – se pot folosi mai multe sisteme de asamblare, cu posibilitatea demontării și a refacerii parțiale sau totale a elementelor şi constructiilor (colțare prinse cu holșuruburi, prinderi cu șuruburi cu cap torbant şi piulițe).
– se poate prelucra şi fasona relativ ușor – atât în fabrică cât și pe șantier, datorită rezistențelor reduse la prelucrare, dau posibilităţi de execuţie în orice anotimp, fără măsuri speciale. Viteza de execuție este mare deoarece nu necesită lucrări umede specifice construcțiilor din beton armat sau zidărie, iar darea în exploatare a construcțiilor de lemn este posibilă imediat după încheierea lucrărilor.

-posibilitate de realizare a unor forme şi gabarite deosebite – se pot realiza structuri complexe, dificil sau imposibil de realizat cu alte materiale de constructie. Există construcţii din lemn sub formă de arce sau cupole cu deschideri de zeci de metri. Deoarece îmbinările sunt punctul cheie al oricărei structuri din lemn, în figurile următoare se prezintă diferite sisteme de îmbinări dintre busteni:
– sistemul de colţ cu îmbinare pe stâlp – în acest sistem busteni se reazemă şi se îmbină pe un stâlp de colţ. La exterior, în continuaraea stâlpilor, se pun buşteni scurţi care dau aspect de casă tradiţională.

-sistemul de colț cap la cap, cu trecere – capătul unui buştean se termină în buşteanul perpendicular care se continuă puţin în exterior. Fiecare capăt de buştean care se opreşte în cel perpendicular este stabilizat printr-un lemn rotund de esenţă tare care are rolul de diblu. Sistemul astfel creat este foarte rigid și etanș.
– sistemul de colţ cu îmbinare coadă de rândunică – acest sistem utilizează una dintre cele mai vechi tehnici din construcția caselor din lemn. De-a lungul timpului s-a dovedit că rezistă la condiții meteorologice extreme, respectiv la vânturi de peste 200 km-oră.

-sistemul de colţ cu trecere prin crestare – șe realizează prin trecerea buştenilor longitudinali peste cei perpendiculari cu ajutorul unei crestături, fapt care determină o structură complet simetrică şi cu autosusținere. Fiecare buştean este crestat exact cu forma celui perpendicular pe care se sprijină.

Pentru aceste case lemnul folosit este obligatoriu tratat ignifug şi fungicid, atât la interior cât şi la exterior.

După cum se poate observa, acoperisul este executat de asemenea, pe structură de lemn, putând fi acoperit cu ţiglă ceramică care are aspect plăcut, durată de viaţă mare, de până la 100 ani, rezistenţă sporită la acizi şi este un bun material termorezistent.

Un exemplu din practica cotidiană este prezentat în figura de mai jos în care construcţia este aşezată pe o fundaţie de beton iar structura de lemn este din buşteni de lemn bine calibraţi. Buştenii sunt prelucraţi cu ajutorul unor echipamente industriale speciale, programate să frezeze astfel încât toţi buştenii să aibă acelaşi diametru şi în fiecare se scobeşte negativul diametrului; astfel buştenii se aşează perfect unul peste altul. Pentru a avea siguranţa unei etanşeizări de durată, în zona de intersecţie a buştenilor se pune suplimentar un material termoizolant.

Sistemul pentru panourile solare este conceput în sistem mixt on-grid şi off-grid, ceea ce înseamnă că energia produsă de panourile solare poate fi înmagazinată în baterii sau poate fi trimisă în reţeaua naţională de curent electric.

Pentru încălzirea apei calde menajere, cele 2 panouri termice plane captează energia solară şi o înmagazinează, spre exemplu, într-un boiler de 1000 l care încălzeşte apa până la temperatura de 60°C, maxim 90°C.

Pentru apa de băut este prevăzut un bazin care captează apa pentru băut şi o purifică înainte de a fi consumată. Întregul sistem poate fi controlat de la un panou de comandă, care în acelaşi timp controlează şi alte funcţii ale casei. Avem aşadar o casă inteligentă, cu senzori de temperatură în fiecare încăpere şi control integral de pe un smart-phone.

CONCLUZII

Prin calităţile sale, lemnul este un material excelent pentru construcţia unei case ecologice, cunoscut şi folosit pretutindeni pe glob, în România şi, mai cu seamă, în Maramureş. Se diferenţiază de oricare alt material prin proprietăţile sale fizice care dau libertate arhitecturală.

In context ecologic, casa de lemn poate să aibă un impact negativ 0 asupra mediului. Alternativele care fac casa ecologică să fie una într-adevăr ecologică are încă limitări date de nivelul tehnicii actuale dar nicidecum de creativitate.

Articole similare