Banci/Burse

Astăzi apar normele care calculeaza dobânzile la creditele amânate.

Astăzi, guvernul ar urma să aprobe normele metodologice de aplicare a ordonanţei pentru amânarea ratelor cu până la 9 luni Marea întrebare a românilor este cum se va calcula dobânda la creditele amânate şi cât de mari vor fi costurile  BCR a primit peste 13.000 de solicitări de amânare a ratelor , majoritatea fiind pentru credite de consum  Banca Transilvania îşi propune să ofere clienţilor cea mai bună variantă, respectând ordonanţa, dar şi măsurile luate de bancă, astfel încât să ajute toate companiile, a spus Tiberiu Moisă, director adjunct al băncii. În cazul BRD, mai mult de 15.000 de clienţi au solicitat amânarea ratelor la credite  Raiffeisen a primit peste 13.300 de solicitări de amânare a ratelor. Guvernatorul BNR Mugur Isărescu a ieşit marţi pentru prima dată de la izbucnirea crizei coronavirusului şi a declarat că a fost depăşit vârful tensiunilor financiare generate de criză.

Criza sanitară provocată de pandemia de COVID-19 a generat tensiuni şi în do­meniul monetar, bancar şi financiar, cu salturi ale dobânzilor, instabilitate a cursului de schimb sau retrageri mari de numerar de la bănci. Şi a pus Banca Naţională, băncile comerciale şi gu­ver­nul în situaţia de a lua măsuri excepţionale.

După ce băncile au venit cu soluţii individua­le de păsuire a ratelor clienţilor persoane fizice cu 1, 2 sau 3 luni, BNR a flexibilizat cadrul pru­den­ţial astfel ca împrumuturile amânate pe o perioa­dă mai mare de 3 luni să nu fie considerate problematice/neperformante şi băncile să nu fie nevoite să pună bani deoparte provizionându-le.

Mugur Isărescu, guvernatorul BNR: Cursul de schimb s-a stabilizat, dobânzile au scăzut, iar retragerile de numerar de la bănci s-au redus, după ce a fost depăşit vârful tensiunilor financiare generate de criza COVID-19, a spus guvernatorul BNR Mugur Isărescu în prima ieşire publică a de la izbucnirea crizei coronavirusului, care a avut implicaţii şi în domeniul monetar, bancar şi financiar. În perioada 11-20 martie 2020 retragerile de numerar, de la BNR, ale băncilor, pentru a acoperi cererea populaţiei şi a întreprinderilor, a atins nivelul record de 4,4 mld. lei.

Iar guvernul a intervenit printr-o decizie fără precedent, stabilind printr-o ordonanţă ce măsuri trebuie să ia băncile comerciale când amână ratele la creditele clienţilor persoane fizice şi companii, perioada fiind extinsă la până la 9 luni. Asociaţiile bancherilor au reacţionat, cu întâr­zie­re, afirmând că nu susţin ordonanţa, care vine cu măsuri „universale“ de amânare a ratelor.

Astăzi, guvernul ar urma să aprobe normele me­to­dologice de aplicare a ordonanţei pentru amâ­narea ratelor cu până la 9 luni, care ar putea să adu­că mai multe clarificări. Marea întrebare a ro­mâ­nilor este cum se va calcula dobânda la toa­te ti­pu­rile de credite amânate, pentru ce categorii de cre­dite se va capitaliza dobânda, şi cât vor fi costurile suplimentare care tre­buie plă­tite de clienţi după expirarea perioadei de păsuire.

BCR: Până în prezent, BCR a primit peste 13.000 de solicitări de amânare a ratelor din partea clienţilor persoane fizice şi companii. Mare majoritate a solicitărilor sunt credite de consum cu rate lunare relativ scăzute, ceea ce face mai fezabilă amânarea la plată. Cererile de amânare a ratelor vin într-un procent semnificativ din domenii direct afectate a căror activitate a fost întreruptă brusc. BCR încurajează clienţii să apeleze la soluţia amânării plăţii ratelor doar dacă au dificultăţi financiare.

Prin ordonanţa pentru amânarea ratelor apro­bată de guvern se stabileşte că termenul pâ­nă la care poate fi cerută amânarea ratelor se mă­reşte la 45 de zile de la intrarea în vigoare a or­donanţei, după ce anterior termenul era co­relat cu starea de urgenţă. Totodată, ordonanţa a fost modificată astfel ca în cazul creditelor ipo­te­care să nu se mai recurgă la capitalizarea dobân­zi­lor, ratele amânate urmând să fie plătite pe o pe­rioadă de 60 de luni. De asemenea, cei care au res­tanţe la credite, au posibilitatea să le plătească până la momentul depunerii cererii şi vor putea să beneficieze şi ei de amânarea ratelor, conform ordonanţei.

Până în prezent, BCR a primit peste 13.000 de solicitări de amânare a ratelor din partea cli­en­ţilor persoane fizice şi companii. Mare majo­ri­tate a solicitărilor sunt credite de consum cu rate lu­nare relativ scăzute, iar cererile vin într-un pro­cent semnificativ din domenii direct afectate a căror activitate a fost întreruptă brusc. BCR în­cu­rajează clienţii să apeleze la amânarea ratelor doar dacă au dificultăţi financiare.

Şi Steven van Groningen, preşedinte & CEO al Raiffeisen Bank, a arătat că cei care au credite şi vor să-şi amâne ratele în contexul crizei coronavirusului ar trebui să-şi analizeze necesi­tăţile în mod raţional şi să nu ia decizii financiare pripite, să nu se supună la şocuri prin amânarea ratelor cu perioade mari, de până la 9 luni. Raif­feisen a primit peste 13.300 de solicitări ale per­soa­nelor fizice de amânare a ratelor.

BRD: Mai mult de 15.000 de clienţi ai BRD au solicitat amânarea ratelor la credite. „Soluţia oferită în prezent este de amânare la plată pentru 3 luni, cu prelungirea corespunzătoare a duratei creditului. Dacă această soluţie nu este suficientă, ulterior acestor prime 3 luni, la solicitarea clienţilor, banca va căuta soluţii în funcţie de situaţia de la acel moment. Înţelegem foarte clar posibilele dificultăţi ale clienţilor noştri“ , a declarat François Bloch, CEO al BRD-SocGen. El susţine că banca are în vedere toate scenariile economice.

În cazul BRD, mai mult de 15.000 de clienţi au so­licitat amânarea ratelor la credite. „Soluţia ofe­ri­tă în prezent este de amânare la plată pentru 3 luni, cu prelungirea corespunzătoare a duratei cre­di­tului. Dacă această soluţie nu este sufi­cien­tă, ul­te­rior acestor 3 luni, la soli­cita­rea cli­en­ţilor, ban­ca va căuta soluţii în funcţie de si­tuaţia de la acel mo­ment“ , a declarat François Bloch, CEO al BRD.

Banca Transilvania, cea mai mare bancă lo­cală, îşi propune să ofere clienţilor cea mai bună variantă, respectând ordonanţa de urgenţă, dar şi măsurile luate de bancă, astfel încât să ajute toate companiile, afectate direct sau indirect, care au nevoie de un sprijin financiar, după cum a spus Tiberiu Moisă, director general adjunct MidCor­po­rate & IMM la Banca Transilvania.

Guvernatorul BNR Mugur Isărescu a ieşit marţi pentru prima dată de la izbucnirea crizei co­ro­navirusului şi a declarat că a fost depăşit vârful ten­siu­nilor financiare generate de criza COVID-19, cursul de schimb s-a stabilizat, dobânzile au scă­zut, iar retragerile de numerar de la bănci s-au redus.

Raiffeisen Bank – Steven van Groningen, şeful Raiffeisen Bank, susţine că că cei care au credite şi vor să-şi amâne ratele în contexul crizei coronavirusului ar trebui să-şi analizeze necesităţile în mod raţional şi să nu ia decizii financiare pripite, să nu se supună la şocuri prin amânarea ratelor cu perioade mari, de până la 9 luni. „Vom putea evalua mai bine după ce vedem şi normele metodologice“, spune van Groningen. Raiffeisen a primit peste 13.300 de solicitări de amânare a ratelor.

0 0 vote
Article Rating

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Articole similare

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x