Educatie financiara

Cum să devii iniţiat în bursă: investiţia în acţiuni

De articoleutile - vineri iunie 8, 2018

De ce decid companiile să intre pe pieţele de capital şi cum încep acţiunile să fie tranzacţionate la bursă

Unele companii emit acțiuni pentru a atrage bani de la public (“investitori”) pentru a se finanța și pentru a-și crește afacerea. Astfel de finanțări pot fi împrumutate sau atrase prin emisiune de acțiuni. Banii pe care o companie îi atrage prin emisiunea de acțiuni către investitori este numită capital social. Alternativa este să atragă banii prin împrumut de la bancă sau prin emisiune de obligațiuni; acestea sunt clasificate drept instrumente de datorie.
Spre deosebire de instrumentele de datorie prin care banii împrumutați trebuie restituiți celor de la care au fost împrumutați, capitalul social reprezintă proprietatea continuă a companiei și, astfel, nu trebuie rambursat. Devenind unul dintre proprietarii sau acționarii unei companii, investitorii își asumă riscul ca acea companie să nu aibă succes. Bineînțeles că este la fel de important de recunoscut faptul că acționarii câștigă considerabil dacă acea companie are succes. De cele mai multe ori o companie alege să atragă finanțări prin “listare” la bursă și emisiune de acțiuni către investitori. Procesul listării permite acțiunilor unei companii să fie tranzacționate pe bursă dintr-o țară. Aceste companii sunt numite companii listate. Ele trebuie să respecte un anumit set de reguli pentru listare al bursei respective, pentru a putea fi admise pe lista oficială. Aceste reguli pot prevede cerințe variate, precum date despre profiturile înregistrate anterior, capitalul emis/plătit, un număr minim de acționari sau publicarea diverselor informații relevante.

De ce decid companiile să se listeze?
– Pentru a atrage capitalul necesar pentru: creștere, extinderea operațiunilor, lansarea de noi produse, îmbunătățirea capacității și producție, finanțarea cercetărilor și dezvoltării crearea de noi strategii de piață, plata unor datorii
– Creșterea vizibilității, reputației, marketing-ului etc.
– Planuri de stimulare a angajaților prin acordarea de acțiuni
– Preluarea altor companii cu plata în acțiuni
– Și multe altele, din multe motive specifice.

Odată listate, companiile pot contribui la economie prin:
– crearea mai multor locuri de muncă
– generarea unor venituri suplimentare
– dezvoltarea de produse noi și mai bune
– promovarea creșterii economice în general

Înţelegerea pieţelor şi a finanţării prin intermediul bursei

De obicei, economiile personale ale unui antreprenor și, dacă este necesar, contribuții de la prieteni/rude sunt sursa de fonduri pentru începerea unei afaceri noi. Pentru un proiect mare, însă, întrucât necesarul de finanțare este mai mare, companiile vor avea nevoie de credite, dar vor merge chiar dincolo de aceasta. Astfel, disponibilitatea capitalului este unul dintre cele mai importante aspecte în înființarea sau extinderea unei afaceri la scară largă. Există o modalitate de a atrage capital dincolo de sine sau dintr-un cerc mic de prieteni și rude. Aceasta implică atragerea capitalului de la publicul din întreaga țară prin vânzarea de acțiuni ale companiei pentru prima dată, operațiune cunoscută și sub numele de listare. Procesul este de obicei numit Ofertă Publică Inițială sau IPO, un termen cu care sar putea să fii deja familiarizat.

Pentru aceasta, compania trebuie să invite la subscriere printr-un document de ofertă care include detalii complete despre istoricul companiei, proiectul său, modelul său de afacere, estimările privind profitabilitatea etc. Când cuiva i se pare convingătoare această oportunitate de investiție, poate subscrie în oferta publică, iar după alocare devine acționar al companiei. Acesta este motivul pentru care, prin agregare, chiar și sumele mici de la un număr foarte mare de persoane ajung să fie capital utilizabil pentru corporații. Mecanismul prin care companiile atrag bani de la public este numit piață primară.

Este de reținut faptul că atunci când tu esti acționar și ai nevoie de banii tăi, poți vinde aceste acțiuni altor acționari sau unor noi investitori pe bursă. Astfel de tranzacții nu reduc sau afectează capitalul unei companii. Bursele aduc laolaltă astfel de vânzători și cumpărători prin intermediul brokerilor și facilitează tranzactțonarea. Astfel, companiilor care atrag bani de la public li se cere să listeze neapărat acțiunile la o bursă care permite tranzacționarea din orice colț al țării. Mecanismul cumparării și vânzării acțiunilor pe o bursă este cunoscut sub numele de piață secundară.

Nu trebuie neapărat să cumperi acțiuni la o companie în cadrul unei oferte publice inițiale. Oricând poți cumpăra acțiuni la orice companie listată la bursă.

Ca acționar, esți co-proprietar al companiei și îndreptățit să beneficiezi de toate drepturile de proprietate, inclusiv de dividend: profitul distribuit de companie proprietarilor. În decursul anilor dacă o companie performează bine, alți investitori vor dori să devină proprietari ai unei astfel de companii prin cumpărarea acțiunilor companiei.

Rezultatele bune ale companiei emitente (profituri, creștere, dividende) duc la creșterea cererii pentru aceste acțiuni, care duce la creșterea prețului acțiunilor. Astfel, ai oportunitatea să vinzi acțiunile tale la un preț mai mare decât cel la care leai cumpărat. În acest mod îți poți crește averea, bineînțeles dacă ai făcut alegerea bună încă de la început atunci când ai cumpărat acțiuni la compania potrivită. Reversul este la fel de valabil! Din acest motiv este important ca un investitor să fie informat atunci când face o alegere.

Ce determină preţurile acţiunilor?

Prețul acțiunilor unei anumite companii este determinat de ofertă și cerere. Cererea este determinată de oamenii care vor să cumpere anumite acțiuni de la investitorii care le dețin deja. Dacă oamenii cred că vor obține profit de pe urma unei acțiuni, vor dori să o cumpere. În același timp, oferta este limitată și nu toți cei care vor să dețină acțiunile respective o pot face. Astfel, cu cât mai mulți oameni îți doresc să dețină o anumită acțiune, cu atât mai mult vor fi dispuși să plătească pentru ea și, astfel, prețul va fi stabilit mai sus.

Este important să realizeze că diferite evenimente pot mișca prețul în sus sau în jos, precum factori din industrie sau creșterea câștigurilor sau vânzărilor companiei, lansarea de n o i p r o d u s e , s c h i m b ă r i î n management sau schimbări ale legislației. Pe ansamblu, factorii care pot influența prețul pot fi împărțiți astfel:

– interni, naționali sau internaționali, context economic și politic
– perspectiva generală a economiei și trendul piețelor de capital
– știri despre companie, precum s e m n a re a d e n o i c o n t ra c t e , intrarea pe noi piețe, investiții, s c h i m b ă r i î n m a n a g e m e n t , s c h i m b ă r i î n s t r u c t u r a acționariatului, rezultate financiare etc.
– estimările analiștilor incluse în rapoartele de analiză
– articole din presa și știri din domeniul de activitate al companiei
– s e n t i m e n t u l g e n e r a l a l investitorilor și psihologia pieței.

Este crucial să fii informat despre evenimentele curente astfel încât să fii un investitor educat. În timp ce investitorii și analiștii decid dacă o acțiune merită cumparată prin examinarea “sănătății” financiare a companiei, la fel de important este să urmărească știrile și evenimentele care pot influența prețul acțiunilor prin efectul lor asupra ofertei și a cererii.

Monitorizarea preţurilor

Poți verifica prețurile zilnice ale acțiunilor în secțiunea economică a majorității ziarelor sau online. De regulă, vor fi afișate următoarele prețuri:
Prețul de închidere, care este ultimul preț de tranzacționare înregistrat la închiderea pieței.
Cel mai mare preț al zilei, adică cel mai mare preț plătit pentru acțiunea respectivă în timpul zilei de tranzacționare.
Cel mai mic preț al zilei, adică cel mai mic preț plătit pentru acțiunea respectivă în timpul zilei de tranzacționare.
Variația prețului, comparativ cu ultimul preț înregistrat de acțiunea respectivă la finalul precedentei zile de tranzacționare.
Semnele (+) și (-) înaintea cifrei arată dacă o acțiune a crescut sau a scăzut față de prețul de la închiderea zilei precedente. Dacă nu este evidențiat în niciun alt fel, înseamnă că prețul a stagnat la nivelul celui de la închiderea zilei anterioare.

Analiza Fundamentală şi Analiza Tehnică

Analiza Fundamentală implică utilizarea datelor financiare și economice pentru evaluarea lichidității, solvabilității, eficienței și, cel mai important, al potențialului câștig oferit de o companie. Kit-ul esențial al analistului fundamental include rapoartele anuale și rezultatele financiare, statistici ale industriei și trendurile pieței, precum și date macro-economice etc.

Cu aceste informații la îndemână, scopul analistului fundamental este să scoată în evidență acțiunile subevaluate și, apoi, să le cumpere în anticiparea unei creșteri care ar trebui să aibă loc atunci când valoarea este evidentă.

Deși nu este foarte important pentru investitorul obișnuit să înțeleagă complet modul în care analistul fundamental își îndeplinește munca sa, este folositor să înțelegi în linii mari ce se petrece în mintea lui atunci când evaluează valoarea unei acțiuni. Când realizează o analiză fundamentală, valoarea unei acțiuni este evaluată în următorii 3 pași:
– realizarea de scenarii pentru economie în general, utilizând indicatori economici cheie (precum bursa în sine, rata dobânzii, PIB, investițiile în afacerile reale, profiturile corporate, prețuri, balanța de plăți etc); examinarea “sănătății” financiare a companiei, la fel de important este să urmărească știrile și evenimentele care pot influența prețul acțiunilor prin efectul lor asupra ofertei și a cererii.
– analizarea câștigurilor companiei și dividendele;
– realizarea de previziuni cu privire la percepția pieței asupra creșterii companiei tale.

În timp ce o abordare fundamentală evaluează o acțiune prin utilizarea datelor financiare și economice, un analist tehnic nu se uită la evoluția veniturilor, balanțe, politica companiei, ori altceva fundamental despre companie. Analiza tehnică ia în calcul evoluția istorică a prețului unui instrument financiar sau indice și evoluția din prezent. Aceasta este realizată, de regulă, în formatul unui grafic. Instrumentul financiar poate fi o acțiune, indice sau sector.

Analistul tehnic crede că instrumentele financiare evoluează în trenduri și că aceste trenduri continuă până când se întâmplă ceva care schimbă trendul. În cazul trendurilor, pot fi observate anumite modele și niveluri. Uneori analiza este greșită. Cu toate acestea, într-o majoritate covârșitoare a cazurilor,se dovedește a fi extrem de precisă.

Instrumentele analistului tehnic sunt indicatori și sisteme utilizate pe graficele evoluției prețului. Medii mobile, linii de suport și rezistență, deviații de la medie, benzi Bollinger, momentum – toate acestea sunt exemple de indicatori. Toți acești indicatori spun o poveste.

În trecut, analiza tehnică necesita computere instituționale puternice și echipe de matematicieni pentru a interpreta semnalele. Acum, cu soft-urile moderne și computer-ul de acasă, investitorii individuali pot accesa aceleași informații ca analiștii instituțiilor mari.

Articole similare