Banci/Burse
Fonduri Mutuale

Cum să devii investitor

Tranzacțiile au loc între cumpărători și vânzători, prin sistemul de tranzacționare al bursei de valori. Pentru a tranzacționa, investitorii trebuie să deschidă un cont la o entitate specializată, un intermediar sau societate de servicii de investiții financiare (SSIF), denumită și societate de
brokeraj. Intermediarul va fi legătura între tine și bursa de valori, iar acesta este indispensabil pentru buna funcționare a piețelor de capital.

Primul pas este să accesezi website-ul BVB (www.bvb.ro), secțiunea „Intermediari” și să analizezi lista cu brokerii autorizați să tranzacționeze la Bursa de Valori București. După ce ai ales o anumită companie de brokeraj, poți lua legătura cu ei prin telefon sau e-mail (adresa fiind disponibilă pe website) și să discuți despre procedura de deschidere a unui cont și a eventualelor condiții. Unii brokeri impun o sumă minimă de deschidere de cont, care poate fi de 500 lei, 1.000 lei sau mai mult.

Deschiderea unui cont de tranzacționare este asemănătoare cu deschiderea unui cont bancar. Pentru a deschide un cont la un intermediar va
trebui mai întâi să-i furnizezi o copie a actului tău de identitate și să semnezi contractul de intermediere, precum și cererea de deschidere
de cont. În plus, intermediarul tău îți va cere să completezi un chestionar care îi va permite să îți creeze un profil de investiții, să identifice toleranța ta față de risc, experiența în domeniul investițiilor – toate acestea fiind informații cheie despre orice investitor.

Pentru a putea efectua primele cumpărări, contul de tranzacționare trebuie mai întâi alimentat cu bani pentru a acoperi aceste achiziții de instrumente financiare. Contul poate fi, de asemenea, creditat cu instrumente financiare primite în cadrul programului de privatizare în masă (PPM), moștenite sau transferate de la un alt intermediar. Odată ce banii sau instrumentele financiare sunt transferate în cont, investitorul poate cumpăra sau vinde
instrumente financiare, urmărind astfel obiectivele sale de investiții.

Pentru a efectua tranzacții, investitorii pot plasa ordine de tranzacționare prin intermediul angajaților intermediarului, un broker (agent de servicii de investiții financiare) sau direct prin utilizarea platformelor de tranzacționare online oferite de către intermediari. În primul caz, ordinele se transmit de către investitori departamentului de tranzacționare al intermediarului, mai exact către agenții de bursă, care introduce ordinele în sistemul de tranzacționare în timpul ședinței de tranzacționare. Prețul unui anumit instrument financiar este determinat în sistemul de tranzacționare prin confruntarea cererii și ofertei, în orice moment în timpul sesiunii de tranzacționare. În al doilea caz, ordinele sunt plasate de investitori direct prin utilizarea unor platforme de tranzacționare online, care în prezent sunt oferite de un număr mare de intermediari. Platforma de tranzacționare online va oferi instant accesul în sistemul de tranzacționare și datele de piață necesare investitorilor (referitoare la prețuri, volume etc.).

ATENŢIE! la apelurile primite de la false firme de intermediere care promit câștiguri rapide și consistente prin tranzacționarea unor instrumente financiare riscante. Pentru siguranța investițiilor tale, este recomandat să verifici dacă intermediarul pe care l-ai contactat este înregistrat în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea care supraveghează și reglementează piața financiară non-bancară din România, respectiv piața de capital, sistemul de pensii private și piața asigurărilor. Lista intermediarilor autorizați de ASF
poate fi accesată pe site-ul instituției (www.asfromania.ro) sau pe site-ul Bursei de Valori București (www.bvb.ro), în secțiunea „Intermediari”.

Obiectivele tale

Oricine poate deveni investitor! Procedeul deschiderii unui cont de tranzacționare este la fel de simplu ca deschiderea unui cont bancar. În plus, brokerul tău te poate asista în toate etapele descrise mai jos.

Fiecare investiție trebuie să fie însoțită de două activități adiționale: stabilirea strategiei de plasament și analiza caracteristicilor pieței și instrumentelor utilizate pentru a investi. Pentru a stabili strategia de investiții pe piața de capital, trebuie luate în calcul, printre altele:

• Obiectivele tale
• Orizontul de timp avut în vedere pentru a investi
• Nivelul de lichiditate dorit și alte restricții
• Nivelul maxim de risc acceptat

Odată elaborată strategia de investiții, următorul pas este selectarea instrumentelor financiare care vor fi incluse în portofoliu, combinate în scopul de a îndeplini criteriile menționate în strategie. Selecția presupune o analiză a companiilor și a diferitelor instrumente financiare, a performanței financiare din ultimii ani, în vederea identificării tendințelor viitoare de dezvoltare.

Câteva aspecte de luat în considerare înainte de a lua decizia de a investi

Gestionarea finanțelor reprezintă una dintre cele mai importante decizii ale tale. Astfel, ia-ți un răgaz și planifică atent acest proces. Este esențial să îți creezi un plan de investiții pe care să-l respecți și să-l modifici doar atunci când există schimbări majore ale ipotezelor inițiale.

1.Diversificarea

În determinarea alocării activelor (procentajele din portofoliul total care vor fi alocate pentru diverse tipuri de active), diversificarea reprezintă o necesitate. Cel mai bun mod de a gestiona riscul este să-ți diversifici investițiile în diferite produse de investiții. Dacă acțiunile sunt singurele investiții disponibile, poți reduce riscul prin diversificarea între diferite companii și sectoare. Neavând „toate ouăle în același coș”, vei minimiza riscurile care apar în timpul diferitelor stagii ale ciclului economic.

2.Selectarea unui orizont de timp

Este dificil să câștigi bani peste noapte investind la bursă, astfel că este important să iei decizia corectă cu privire la orizontul de timp al investiției tale. Tipul de abordare depinde de intervalul de timp stabilit, astfel că poți fi investitor pe termen scurt, mediu sau lung. În general, investitorii pe termen lung (de exemplu 3-5 ani) obțin cele mai bune rezultate. În cazul investitorilor pe termen scurt, riscurile sunt mult mai mari, iar sincronizarea este importantă întrucât trebuie să monitorizezi în permanență evoluția prețurilor pentru a identifica oportunități de tranzacționare avantajoase.

3.Selecția titlurilor din portofoliu

Cu ajutorul unui consultant sau intermediar poți învăța prin ce metode să alegi în ce să investești. Poți utiliza următoarele surse pentru a obține informații:

• Site-urile intermediarilor și rapoarte de analiză,
• Ziare și reviste de afaceri,
• Programele de afaceri la TV și radio.

Atunci când te gândești să cumperi acțiuni, este bine să analizezi companiile vizate. Îți recomandăm să discuți cu intermediarul sau consilierul și/sau să citești materialele de analiză puse la dispoziție de intermediar care îți pot oferi o bună înțelegere asupra activităților
societăților și a situației financiare a acestora.

Anatomia unei tranzacții la bursă

Tranzacțiile la Bursa de Valori București se realizează printr-un sistem de tranzacționare la care intermediarii au acces direct și continuu. În timpul tranzacționării, cumpărătorul nu întâlnește de fapt vânzătorul întrucât ordinele sunt plasate prin intermediul acestor intermediari. Odată ce
clientul trimite intermediarului său ordinul de cumpărare sau de vânzare, acesta introduce ordinul în sistemul de tranzacționare, unde întâlnește alte ordine și se pot încheia una sau mai multe tranzacții.

În timpul orelor de tranzacționare, ordinele sunt introduse în piață în mod continuu, schimbând astfel raportul între cerere și ofertă și determinând formarea noului preț. Executarea tranzacției este urmată de compensare și decontare: Bursa transmite brokerilor confirmarea realizării tranzacției, iar Depozitarului Central datele participanților pentru efectuarea transferului de proprietate al acțiunilor și a transferului contravalorii acțiunilor,
între conturile cumpărătorului și vânzătorului. Instrumentele financiare sunt transferate noului proprietar (cumpărătorul) și echivalentul lor în bani este transferat în contul vânzătorului. Procesul este finalizat în termen de două zile lucrătoare (T + 2) de la data tranzacției. Acest lucru înseamnă că a doua zi lucrătoare după tranzacție cumpărătorul va avea acțiunile în
portofoliul său și vânzătorul va primi banii pentru acțiunile vândute.

Efectuarea unei tranzacţii și tipuri de ordine

Pentru efectuarea oricărei operațiuni de cumpărare și vânzare a acțiunilor, sunt necesare următoarele elemente:

– Nume companie și simbol: Fiecare companie are un simbol de identificare. Este posibil să fi observat deja că în articole și rapoarte simbolul este, de obicei, prezentat în paranteze, imediat după numele companiei. De exemplu, pentru Bursa de Valori Bucureşti, simbolul este BVB.

– Număr de acțiuni: Este necesar să specifici numărul de acțiuni cumpărate sau vândute; în cazul cumpărării, trebuie să ai în vedere suma maximă pe care ești dispus să o aloci.
– Tipul de ordin și prețul acțiunii: Ordin la piață, ordin limită sau ordin stop? Ordinul la piață intervine când clientul transmite brokerului sau să cumpere sau să vândă acțiuni sau alte instrumente financiare din portofoliu la prețul pieței. Prețul la care se execută ordinul este cel mai bun preț găsit pe piață pentru ordinele de sens contrar (cel mai bun preț de cumpărare disponibil în piață pentru un ordin de vânzare și cel mai bun preț de vânzare disponibil în piață pentru un ordin de cumpărare din
partea clientului). De asemenea, clientul poate da un ordin limită, indicând
brokerului să cumpere sau să vândă doar la un preț indicat sau mai bun. Ordinul stop implică o situație în care clientul instructează brokerul să cumpere sau să vândă la prețul pieței odată ce titlurile ajung la un anumit preț țintă, numit de asemenea „preț stop”. Astfel de ordine sunt plasate în mod specific cu scopul de a limita pierderile sau de a proteja câștigurile.
– Valabilitatea unui ordin: Ordin „Open”, ordin „Day” sau ordin „Fill-or-Kill”? Ordinul Day este un ordin de a cumpăra sau vinde care expiră la sfârşitul zilei dacă nu este executat. Ordinul Open este un ordin de a cumpăra sau vinde un instrument financiar care rămâne în vigoare până când este anulat de client sau executat. Un ordin Fill-or-Kill este un ordin care pentru a fi executat necesită cumpărarea/vânzarea imediată a întregii cantități. Dacă acest ordin nu poate fi executat integral, el este respins de sistem.
– Comisionul intermediarului pentru ordinul respectiv. Pentru serviciile oferite, intermediarii percep un comision de tranzacționare, pe care trebuie să îl iei în calcul.

„Cititul” instrumentelor Pentru investitorii actuali sau viitori, site-ul Bursei de Valori București (www.bvb.ro) poate fi o sursă pentru multe informații utile.

Indicatori bursieri

Capitalizare – Capitalizarea companiei calculată ca produsul dintre numărul de acţiuni şi preţul acestora la un moment dat.

PER – indicator de evaluare, calculat ca raportul dintre prețul acţiunii şi profitul net/acțiune (este folosit în tehnicile de evaluare a unei companii ca o bază – „multiplu”).

P/BV – Price-to-Book-Value, calculat ca raportul dintre preţul unei acţiuni şi valoarea contabilă medie a unei acţiuni (este folosit în tehnicile de evaluare a unei companii ca o bază – „multiplu”).

EPS – raportul dintre Profitul net al companiei şi numărul de acţiuni.
DIVY – Randamentul ultimului dividend plătit (valoarea dividendului raportată la prețul acțiunii).
Dividend – Valoarea dividendului în lei pentru anul indicat.

Informații emisiune
Număr total acțiuni – Numărul total al tuturor acțiunilor emise de societate.
Valoare Nominală – Valoarea la care este emisă o acțiune.
Capital social – Valoarea capitalului social.
Data start tranzacționare – Prima zi de tranzacționare a acțiunilor la BVB.
Prospect / Memorandum – Documentul de listare a companiei.

Ce fel de investitor ești?

Administratorii de fonduri și consilierii financiari încep orice discuție cu un potențial investitor adresându-i un chestionar pentru a determina tipologia în care se înscrie acesta. Întrebările urmăresc să identifice orizontul de timp disponibil pentru investiții, cunoștințele de investiții și toleranța la risc. Așa cum am menționat deja, cunoașterea profilului investitorului este crucială pentru elaborarea planului de investiții. Chestionarul de mai jos te poate ajuta să îți identifici profilul investițional. Combină scorul total răspunzând la întrebări și vezi ce tip de investitor ești.

1.Ce dorești să obții în urma unei investiții?

O investiție care nu fluctuează în valoare.
Să păstrez valoarea investițiilor mele și să obțin venituri regulate.
Obținerea unui venit periodic cu o oarecare expunere pe creșterea capitalului.
Nu sunt îngrijorat de venituri, caut maximizarea creșterii investițiilor mele.

2.Pentru cât timp ești pregătit să păstrezi investițiile?

Doi ani sau mai puțin.
Între trei și cinci ani.
Între șase și zece ani.
Mai mult de zece ani.

3.Cum ai reacționa dacă valoarea investițiilor tale ar scădea cu 15% într-un an?

Ajutor! Scot toți banii și îi depun într-un cont de depozit bancar.
Scot o parte din bani și-i plasez utilizând o strategie „sigură” de investiții.
Aștept până când am recuperat pierderile și apoi iau în considerare alte investiții.
Nu schimb nimic și urmez strategia recomandată.
Wow! Este cu 15% mai ieftin să investesc mai mulți bani în același activ.

4.Care este disponibilitatea ta de a risca pe termen scurt în perspectiva unor
profituri mai mari pe termen lung?

Scăzută.
Nu sunt sigur.
Moderată.
Ridicată.

5.Alege răspunsul cel mai adecvat pentru următoarea declarație: „Sunt dispus să tolerez fluctuații de piață în perspectiva unui potențial profit mai mare”.

Dezacord total.
Dezacord parțial
Nu sunt de acord, nici în dezacord.
Sunt de acord.

6.Alege răspunsul pentru următoarea afirmaţie: „Principala mea preocupare o constituie sentimentul de siguranță; păstrarea banilor în condiții de siguranță este mai importantă decât să câștig profituri mari”.

Dezacord.
Nu sunt de acord, nici în dezacord.
Sunt de acord.
Complet de acord.

7.În legătură cu investițiile, cât de experimentat crezi că ești?

Lipsit de experiență – investițiile sunt o experiență nouă pentru mine.
Oarecum lipsit de experiență – a investi este destul de nou pentru mine.
Oarecum experimentat – dețin deja cunoștințe.
Experimentat – cunosc factorii care fac investițiile să fluctueze.
Foarte experimentat – îmi fac propria cercetare amplă și am o înțelegere excelentă a factorilor care afectează performanța investițiilor.

8.Cât de sigur este venitul viitor (cum ar fi salariu, pensie sau venituri din alte investiții)?

Nu este sigur.
Oarecum securizat.
Destul de sigur.
Foarte sigur.

9.Cum ai descrie situația ta financiară actuală?

Complet fără datorii.
Fără credit ipotecar, dar am alte obligații (cum ar fi datorii în contul cardului de credit, taxe de școlarizare).
Un credit ipotecar rezonabil, dar nici o altă datorie.
Un credit ipotecar și anumite obligații.
Grad ridicat de îndatorare (cum ar fi un credit ipotecar, carduri de credit și/sau de împrumut în marjă).

Acum adună scorurile pentru toate răspunsurile și verifică punctajul total pentru a vedea la ce categorie de investitor te încadrezi.

Scor Total Tip de Investitor
9–11 Defensiv
12–18 Conservator
19–25 Echilibrat
26–33 Dinamic
34–39 Agresiv

Un investitor ar trebui să aleagă un produs de investiții care corespunde obiectivelor sale și sumei de bani pe care o are la dispoziţie, dar și toleranței sale față de risc. Toate investițiile presupun un anumit grad de risc. Acest chestionar nu este suficient pentru a determina strategia ta de investiții, îți recomandăm să obții și opinia unui profesionist.

Profil de risc Defensiv

Obiectivul investițional principal este acela de a păstra capitalul sau valoarea principalului investit. Vrei să obții un flux de venituri previzibil din activele tale. Astfel, găsești mai potrivit să investești în produse cu scadențe fixe și rentabilitate prestabilită. Creșterea capitalului este de o importanță secundară. Ești dispus să îți asumi riscuri limitate cu activele
tale, de obicei, într-un orizont de timp scurt investițional

Profil de risc Conservator

Principalul scop investițional este de a obține un venit relativ stabil și moderat. Ești dispus să îți asumi un nivel redus de risc cu activele în care investești. În plan secundar, îți dorești o creștere graduală a averii pe termen lung.

Profil de risc Echilibrat

Scopul principal este realizarea unei creșteri a capitalului pe termen lung. Cauți randamente relativ stabile, dar nu te deranjează asumarea unor riscuri moderate. Portofoliul echilibrat se realizează prin investirea în proporții egale în obligațiuni și acțiuni.

Profil de risc Dinamic

Vrei să-ți crești averea pe termen lung. Ești dispus să-ți asumi mai multe riscuri deoarece îţi doreşti profituri mai mari. Ești conștient că acțiunile pot fluctua pe termen scurt, dar consideri că o scădere temporară a investiției este o oportunitate de cumpărare. Portofoliul dinamic include, de obicei, investiții cu o varietate de clase de active, cu un procent mai ridicat alocat
investițiilor în fonduri de investiții, acțiuni și alte instrumente financiare cu risc ceva mai ridicat. Depozitele bancare și obligațiunile au o pondere mai mică în portofoliu.

Profil de risc Agresiv

Prioritatea ta este de a genera câștiguri de capital. Realizezi că, în timp, piețele de capital înregistrează, de obicei, o performanţă mai bună în comparaţie cu alte investiții. Nu îți este teamă de speculații sau să investești în sectoare economice riscante. Consideri că o scădere a ței/un regres temporar reprezintă o oportunitate de cumpărare. O mare parte a portofoliului unui astfel de investitor este, de obicei, format din acțiuni și alte active cu grad mai ridicat de risc.

Articole similare