Banci/Burse
Fonduri Mutuale

De ce să investești în acțiuni?

1.Acțiunile sunt de obicei o investiție lichidă

În afara performanței potențiale consistente, există și alte motive pentru care acțiunile sunt o opțiune atractivă de investiții. Ele sunt o investiție lichidă. Vânzarea unei proprietăți imobiliare poate dura câteva luni, iar costurile unei astfel de tranzacții pot fi considerabile, cu atât mai mult cu cât se dorește lichidarea rapidă a activului respectiv. În schimb, vânzarea
unei acțiuni durează de obicei doar câteva secunde, cu costuri minime, fiind mult mai ușor de gasit o contraparte prin intermediul bursei de valori. În plus, acționarii pot alege să vândă toate acțiunile pe care le au la o companie sau doar o parte din acestea. O astfel de opțiune nu este valabilă în cazul unei proprietăți.

2.Este ușor să determini prețul acțiunilor

Un alt avantaj al acțiunilor este că valoarea reală a unei astfel de investiții poate fi stabilită cu ușurință. Este simplu deoarece poți vedea zilnic evoluția acțiunilor în ziare sau online.

3.Diversificare

Crearea unui „coș de acțiuni” (un portofoliu de acțiuni) îți permite să investești în diverse sectoare ale economiei, minimizând astfel eventualele pierderi pe unul dintre sectoarele care poate înregistrează o evoluţie mai slabă într-o anumită perioadă. Dacă un sector scade, altul poate crește. De asemenea, companii din aceeași industrie pot evolua în mod diferit, fiecare
având particularitățile ei, fiind într-un anumit stadiu de dezvoltare, având un anumit mix de clienți sau produse etc. Acesta este unul dintre principalele motive pentru care un portofoliu bine echilibrat de acțiuni surclasează invariabil multe alte tipuri de investiții.

4.Randament și dividende

Principalul motiv prin care poți obține profit din investiția în acțiuni este creșterea prețului de piață în timp. În plus, poți beneficia de dividendele plătite acționarilor din profiturile înregistrate de companie, fie în bani sau în acțiuni nou emise (gratuite). Este o modalitate prin care acționarii sunt recompensați ca proprietari ai companiei. În România, dividendele sunt plătite o dată pe an, în funcție de politica pe care o are compania cu privire la distribuirea profitului și de necesarul de finanțare. Nivelul dividendului poate varia dacă firma vrea să se dezvolte, caz în care rata de distribuție a dividendelor ar putea fi mai mică. Spre comparație, o companie matură ar putea opta pentru o rată mai mare de distribuție.

5.Este mai ușor decât crezi

Investiția în acțiuni este un proces simplu – milioane de oameni fac acest lucru în toată lumea!
Investiția în acțiuni necesită serviciile unui intermediar sau broker (așa cum plasarea fondurilor tale în depozite necesită serviciile unei bănci). Poți contacta oricând un broker, telefonic sau pe e-mail. Datele acestora sunt disponibile pe site-ul www.bvb.ro, Secțiunea Intermediari.

Ce influențează prețurile acțiunilor?

Prețurile acțiunilor sunt diferite de la o companie la alta, ca ordin de mărime. Acțiunea unei companii poate costa 30 bani, în timp ce prețul acțiunii unei alte companii poate fi 250 lei. Crezi că este mai bine să cumperi acțiuni la cea de a doua companie, pentru că este mai valoroasă? Nu neapărat! O greșeală comună este perceperea valorii unei companii ca fiind proporțională cu prețul acțiunii companiei respective. Prețul unei acțiuni, la un moment dat, depinde de valoarea companiei, și în egală măsură, de numărul de acțiuni pe care compania respectivă le-a emis.

Important de reținut:
Capitalizarea bursieră a unei companii = Preț de piață x Număr de acțiuni emise

Astfel, dacă o companie se tranzacționează la 30 bani pe acțiune, iar aceasta a emis 5 miliarde de acțiuni, atunci capitalizarea bursieră sau valoarea de piață a companiei este de 1,5 miliarde lei. Într-un alt exemplu, o companie care se tranzacționează la 250 lei pe acțiune și are 5 milioane de acțiuni emise are o capitalizare bursieră de 1,25 miliarde lei, deci o valoare de
piață mai mică, deşi prețul pe acțiune este cu mult mai mare decât în primul caz. În concluzie, valoarea unei companii este determinată de valoarea de piață a acesteia.

Cum evoluează prețul acțiunilor? După ce acțiunile companiei încep să se tranzacționeze la bursă, valoarea companiei se modifică în funcție de fluctuația prețului pe acțiune. Pe măsură ce investitorii obțin informații noi despre companie, ei decid cât de mult sunt dispuși să plătească pentru o acțiune. Întocmai ca prețul unui produs sau serviciu, prețul acțiunii este determinat de cerere și ofertă. Cererea este creată de cei care vor să cumpere acțiuni de la investitorii care le dețin deja. De cealaltă parte avem oferta, reprezentată de deținătorii de acțiuni care sunt dispuși să le vândă la un anumit preț. Evident, cu cât interesul pentru o acțiune este mai mare, cu atât cererea va fi mai mare, iar acest lucru va duce la o creștere a prețului, în contextul în care oferta va fi mereu limitată la numărul de acțiuni emise și aflate în circulație.

Este important să înțelegem că diferite evenimente pot determina cumpărătorii și vânzătorii să miște prețul în sus sau în jos, de exemplu evenimente care au loc la nivel global, la nivel de industrie, creșterea veniturilor sau a cheltuielilor companiei, lansarea de noi produse,
schimbări în management sau schimbări ale legislației.

Factorii care pot influența prețul pot fi împărțiți astfel:

1.Performanţa companiei:
● Performanţa financiară relevată prin raportările oficiale ale companiei
● Schimbări intervenite în acţionariatul majoritar sau în management
● Rapoarte de analiză publicate de presa financiară sau de analişti profesionişti
● Oportunităţi sau ameninţări apărute în industria în care activează compania
● Lichiditatea (frecvenţa cu care investitorii tranzacţionează acţiunile companiei)

2. Mediul economic: ratele de dobândă, inflaţia/deflaţia, cursul de schimb al monedei, şocuri politice sau economice, fiscalitatea (taxarea câştigurilor de capital în raport cu alte câştiguri)

3. Mediul competiţional:
● Evoluţia substitutelor (compania concurează pe piaţă cu alte clase de active care pot reprezenta o alternativă mai bună pentru investiţii)
● Tranzacţii incidentale (motivate de alte scopuri decât cele bazate pe valoarea companiei)
● Sentimentul general din piaţă (de multe ori subiectiv, părtinitor şi obstinat) – face obiectul unei noi ştiinţe numită „Finanţe comportamentale (Behavioral Finance)”.

Este important să fii cât mai bine informat. În timp ce investitorii decid dacă o acțiune merită cumpărată prin examinarea „sănătății” financiare a companiei, la fel de important este să urmărească știrile și evenimentele care pot influența prețul acțiunilor prin efectul lor asupra ofertei și a cererii.

Monitorizarea prețurilor

Poți verifica prețurile zilnice ale acțiunilor online, chiar pe site-ul BVB (www.bvb.ro). De regulă, vor fi menționate următoarele prețuri:

Prețul de închidere (referință), care este ultimul preț înregistrat în ședința precedentă și cel față de care se calculează variația pentru ziua curentă.

Prețul curent, care este ultimul preț de tranzacționare înregistrat în piață.

Cel mai mare preț al zilei, adică cel mai mare preț plătit pentru acțiunea respectivă în timpul ședinței de tranzacționare.

Cel mai mic preț al zilei, adică cel mai mic preț plătit pentru acțiunea respectivă în timpul ședinței de tranzacționare.

Variația prețului, comparativ cu ultimul preț înregistrat de acțiunea respectivă la finalul precedentei zile de tranzacționare. Semnele (+) și (-) asociate variației prețului arată dacă o acțiune a crescut sau a scăzut față de prețul de la închiderea zilei precedente. Dacă nu este evidențiat în niciun alt fel, înseamnă că prețul a stagnat la nivelul prețului de referință.

Analiza Fundamentală și Analiza Tehnică

Există două modalități distincte, dar în același timp complementare, de a analiza o companie listată – analiza fundamentală și analiza tehnică. Cele două instrumente sunt privite ca metode opuse de evaluare a unei oportunități de investiție, însă alte abordări propun îmbinarea celor
două, astfel încât prin analiza fundamentală să se decidă în ce este investit capitalul, iar prin cea tehnică să se identifice momentul oportun în piață pentru a cumpăra instrumentele financiare vizate.

Conform analizei fundamentale, valoarea de piață a unei companii nu corespunde întotdeauna cu valoarea „adevărată” sau intrinsecă a acesteia și prin urmare este foarte important de luat în calcul întregul spectru de informații disponibile despre compania în care vrem să investim. Analiza fundamentală ajută la fundamentarea unei concluzii valide privind valoarea reală a acțiunii și a potențialului de creștere a acesteia, precum și la selectarea acelor acțiuni care se tranzacționează la un preț de piață mai mic decât valoarea reală. Astfel, în timp prețul va tinde să ajungă la valoarea reală, dacă estimările inițiale au fost corecte. Pe de altă parte, dacă valoarea determinată prin aplicarea analizei fundamentale este mai mică decât prețul din piață al acțiunii respective înseamnă că acțiunea companiei este supraevaluată în piață și investitorii vor renunţa la a o cumpăra. Sau dacă există deja în portofoliu, o pot vinde.

Analiza fundamentală pornește de la situația financiară a unei companii și a sectorului în care aceasta activează, lucrând cu rapoartele financiare ale companiei, publicate trimestrial. Se evaluează managementul, produsele companiei, mediul concurențial al acesteia, politica de dividend. Se iau în considerare și factori externi cu impact semnificativ, cum ar fi: evoluția economiei în ansamblu, impactul politic, reglementările și trendurile industriei. Toate aceste informații sunt înglobate în modele financiare care calculează valoarea reală a companiei, implicit a prețului pe acțiune, care se compară cu valoarea de piață curentă pentru a determina
dacă acea companie este sub sau supraevaluată și dacă merită cumpărată sau menținută în portofoliu.

Într-o abordare diferită, analiza tehnică pornește de la premisa că prețul din piață al unei acțiuni la un anumit moment dat include toate informațiile financiare și nefinanciare disponibile despre compania respectivă. În acest caz singurul preț corect la momentul respectiv este cel de pe bursă. Printr-o astfel de abordare, analiza tehnică se bazează pe fluctuațiile din piață și încearcă să surprindă rolul factorului psihologic în modul de funcționare al pieței. Sub influențe de ordin psihologic, cum ar fi optimismul sau pesimismul investitorilor, prețurile pe o piață liberă, competitivă, tind să formeze trenduri și tipare care alternează, dar tind să se repete. Aceste trenduri și tipare de preț stau la baza studiului prețurilor și al realizării prognozelor de evoluţie în cadrul analizei tehnice. De altfel, motto-ul
analizei tehnice este că istoria, dacă nu se repetă întocmai, în mod cert se aseamănă.

Când analizăm tehnic o acțiune pe piață, luăm în calcul evoluţiile trecute și prezente, momentumul (sau elanul trendului actual), sentimentul pieței (sau gradul de optimism/pesimism al investitorilor). Sunt urmărite și datele statistice legate atât de preț, cât și de volumul de tranzacționare.

Articole similare