Banci/Burse

Derularea unui credit şi riscurile aferente

Odată semnată documentația contractuală și prezentate documentele justificative (dacă este cazul), poți utiliza finanțarea obținută în vederea realizării proiectelor personale. În cazul în care nu utilizezi imediat creditul, verifică să nu depășești data maximă de utilizare/tragere a acestuia.

Important! Contractul de credit și cel de asigurare sunt documente foarte importante. Este esențial să le păstrezi cu grijă, să le pui într-un loc știut și să îți faci copii după ele.

Totodată, acum începe și perioada de rambursare.
● În cazul descoperitului de cont, el se acoperă automat prin încasarea drepturilor salariale/de pensii în contul de salariu/pensie. În cazul în care ai împrumutat peste nivelul salariului tău, încearcă să identifici modalități de a reduce cheltuielile lunare, pentru a diminua treptat nivelul descoperitului de cont.
● În cazul cardurilor de credit, este recomandat să plătești lunar suma consumată în ciclul de tranzacționare precedent, pentru a nu plăti dobânda. Chiar dacă nu achiți integral, urmărește să rambursezi cel puțin suma minimă de plată, pentru a nu ți se aplica penalități.
● În cazul creditelor cu rate, urmărește pe graficul de rambursare rata lunară de plată și asigură-te că depui la timp suma necesară pentru acoperirea ratei de plată. În cazul în care ai accesat un credit cu dobândă variabilă în funcție de un indice de referință publică(EURIBOR/ROBOR/LIBOR pe o perioadă conform contractului), noua rată lunară de plată o poți afla oricând de la reprezentanții băncii (inclusiv prin Call Center sau Internet Banking, în cazul unor finanțatori).
● În cazul în care înregistrezi restanțe la creditul contractat, banca te va notifica cu cel puțin 15 zile înainte de transmiterea informațiilor privind restanța înregistrată la Biroul de Credit.

Atenție! Odată ce vei fi înregistrat(ă) la Biroul de Credit cu informații negative, majoritatea finanțatorilor vor lua în considerare acest factor la analiza unor viitoare solicitări de credit, reducându-ți șansele de a obține o nouă facilitate. Mai mult, vei plăti penalizări și poți ajunge chiar în situația executării silite a bunurilor mobile și imobile. Este important să achiți la timp obligațiile lunare de plată.

● Pentru a primi notificările transmise de bancă pe parcursul duratei de finanțare, asigură-te că declari adresa corectă și completă, precum și numărul de telefon, de fiecare dată când intervin modificări.

Care sunt riscurile ce se pot materializa în decursul perioadei de finanțare?

Un credit poate fi acordat pe o durată de până la 35 de ani, o perioadă în care mulți dintre factorii luați în considerare la momentul inițial pot suferi modificări, cu impact în creșterea obligației lunare de plată, uneori chiar peste posibilitatea de rambursare. De aceea, este important să iei în calcul aceste posibile fluctuații înainte de a decide să soliciți un credit de valoare mare, a cărui rată lunară constituie o parte semnificativă a veniturilor lunare. Termenul mediu (3-5 ani) sau lung (peste 5 ani) este mai riscant decât termenul scurt (până în 3 ani) și foarte scurt (sub un an).

Vom detalia în cele ce urmează principalele riscuri pe care este bine să le cunoști și să le anticipezi pe durata unui credit:

Riscul valutar (de curs de schimb)

Cursul de schimb reprezintă prețul la care o monedă se schimbă cu alta. Referindu-ne la România, cursul de schimb al leului reprezintă prețul leului în raport cu alte monede. Ca orice alt preț, cursul de schimb este determinat de raportul cerere-ofertă, fiind publicat zilnic de către Banca Națională a României. Pentru consultarea cursului de schimb, se poate accesa pagina de Internet a Băncii Naționale a României, www.bnr.ro.

În situația în care creditul este contractat în altă monedă decât cea în care se realizează veniturile, apare riscul valutar. Acesta este o pierdere potențială care ar putea să apară ca urmare a evoluției nefavorabile a cursului de schimb. Pentru debitorul în valută, acest lucru înseamnă deprecierea monedei naționale față de moneda din contractul de credit (creditul se scumpește în monedă locală). Concretizarea acestui risc va genera o creștere a valorii ratei lunare și implicit a costului total al creditului, expunându-te astfel la dificultăți în rambursarea ratelor lunare. Din acest motiv, este recomandată contractarea creditelor în moneda în care realizezi veniturile.

Un element de asemenea important în decizia privind asumarea sau nu a riscului valutar este reprezentat de durata pe care este acordat creditul. Evenimentele care pot interveni asupra cursului de schimb valutar în cazul unui credit contractat pe o durată de creditare mare (20 sau 30 de ani) sunt foarte diferite, fiind imposibil de anticipat. Astfel, se poate aprecia că riscul valutar este proporțional cu durata de creditare. Cu cât durata creditului este mai mare, cu atât necunoscutele ce pot influența cursul de schimb cresc.

Riscul ratei de dobândă

Similar, în cazul creditelor cu dobândă variabilă, creșterea indicelui de referință pentru calculul dobânzii poate duce la creșterea ratei de plată. Să luăm exemplul indicelui ROBOR: acesta reprezintă rata medie a dobânzii pentru creditele în lei acordate pe piața interbancară și este publicat de Banca Națională a României. Indicii cei mai utilizați de bănci pentru stabilirea nivelului dobânzilor variabile sunt ROBOR 3M (la 3 luni) și ROBOR 6M (la 6 luni), cu actualizare trimestrială/semestrială.

În funcție de diverși factori macroeconomici, aceștia pot varia considerabil. Cu unele excepții, aceștia au înregistrat scăderi consecvente și consistente în ultimii ani, însă, în mod similar, pe o durată de creditare mare (20 sau 30 de ani) acești indici îşi pot relua tendința de creștere, cu implicații directe în creșterea ratei creditului.

Riscul diminuării sau pierderii veniturilor

În special în cazul creditelor pe o durată mai mare, probabilitatea ca veniturile și cheltuielile de la momentul solicitării creditului să rămână constante pe toată durata creditului este redusă. Există posibilitatea ca, în timp, prin deprinderea de noi cunoștințe și abilități, venitul tău să crească, concomitent cu o mai bună gestiune a cheltuielilor. Dar există și posibilitatea unor evenimente macroeconomice (de ex. instabilitatea politică îndelungată, recesiunea prelungită) sau individuale ce îți pot afecta temporar sau permanent veniturile, sau poți fi confruntat cu noi cheltuieli (de ex., un nou membru al familiei). Este important, pe cât posibil, să prevezi astfel de evenimente și să discuți din timp cu finanțatorul pentru a găsi soluția cea mai bună pentru situația ta specifică. Este, de asemenea, indicat să asiguri împotriva unor posibile evenimente neprevăzute atât propria persoană (accident/deces/șomaj), cât și bunurile achiziționate prin credit sau aduse în garanție, astfel încât tu și cei dragi să nu fiți impactați suplimentar în cazul unui eveniment nedorit.

Ce opțiuni am odată cu materializarea riscurilor?

În primul rând, adresează-te băncii. Foarte probabil, nu ești primul(a) și nici singurul(a) în această situație. Vei descoperi uneori că banca deja a pregătit o soluție pentru tine. În unele cazuri, analizând evoluția intrărilor și ieşirilor de numerar în conturile tale, banca poate identifica înaintea ta unele semnale de alarmă și te poate contacta din timp pentru a identifica o soluție de diminuare a riscurilor. În aceste cazuri, fii sincer(ă) și colaborează cu finanțatorul pentru a agrea împreună cea mai bună soluție.

Printre posibilele soluții la care poți apela în aceste cazuri sunt:
● perioada de grație la plata dobânzilor și/sau a capitalului, până când veniturile tale revin la nivelul anterior (atenţie: în perioada de graţie dobânda se calculează în continuare, se adaugă la creditul inițial prin capitalizarea ei, deci o vei plăti după terminarea perioadei de graţie).
● prelungirea duratei creditului, cu reducerea obligației de plată ca urmare a distribuirii ei pe o durată mai mare etc.
● Interesează-te de posibilitatea de a beneficia de asigurările atașate creditelor și de riscurile acoperite. Exemplu: dacă, printr-o întâmplare nedorită, te afli în șomaj, verifică în contractul de credit dacă beneficiezi deja de o asigurare de șomaj, caz în care asiguratorul poate plăti pentru o perioadă de timp rata lunară, conform clauzelor contractuale.
● De asemenea, chiar până să ajungi la o situație de neplată, în cazul în care ai mai multe credite, poţi analiza posibilitatea consolidării acestora, prin intermediul unui credit de refinanțare. În acest fel, nu vei mai avea grija mai multor rate scadente și date de maturitate. Un credit de refinanțare se justifică însă, doar dacă obligația lunară de plată și suma totală de rambursat sunt inferioare valorii cumulate a ratelor curente, respectiv sumelor totale de rambursat pentru creditele deja accesate.

Restructurarea unui credit

Operațiunile de restructurare a creditelor sunt operațiuni bancare care au scopul de a susține clienții în depășirea unor situații de dificultate financiară temporară apărute pe perioada de derulare a contractelor, cum ar fi:
● diminuarea venitului persoanei împrumutate
● diminuarea veniturilor familiei
● probleme medicale și de invaliditate ale persoanelor împrumutate
● întreruperea activității în muncă
● schimbarea angajatorului
● alte probleme care pot afecta rambursarea lunară a creditului (cursul de schimb, gradul de îndatorare majorat etc.)

În situația în care clienții băncii se confruntă cu una din situațiile menționate, recomandarea este de a contacta banca cât mai devreme. Cazurile care se pot soluționa cel mai ușor sunt cele în care clientul anticipează că poate urma un eveniment ce-i va afecta situația veniturilor. De asemenea, în oricare din situațiile de mai sus, este nevoie de o renegociere a contractelor.

Pașii de urmat pentru negociere:
● întâlnire la sediul unității bancare
● semnalarea problemelor cu care se confruntă clientul
● completarea documentației aferente
Dacă documentația este completă vor urma pașii de analiză și decizie din partea reprezentanților băncii.

Prin operațiunile de restructurare banca urmărește obținerea de soluții de rambursare avantajoase care să susțină clienții în perioadele cu probleme și în același timp, să mențină la un nivel acceptabil soldul creditului și a riscurilor de credit și de nerambursare.

Pentru oricare din variantele de restructurare menționate nu se aplică condițiile de eligibilitate de la acordarea creditului. Banca dorește să vină în întâmpinarea clienților aflați în situații de dificultate temporară de plată a ratelor.

În oricare din situațiile de mai sus, clienții ar trebui să contacteze instituția de credit cât mai repede și să depună o cerere de restructurare. La prima discuție cu banca, clienții sunt informați asupra posibilităților de restructurare, precum și a calculelor, prin simularea unui nou plan de rambursare ce va include una din variantele posibile de restructurare. În această etapă calculele au titlu informativ, fiind efectuate pe baza declarațiilor clienților.

Operațiunile de restructurare a creditelor pot include următoarele opțiuni:

• Perioadă de grație parțială (pentru una sau mai multe componente ale creditului: principal, comision, dobânda, variante combinate ale acestora); în anumite cazuri această perioadă poate fi de până la 12 luni
• Perioadă de grație totală (toate componentele creditului) de până la 12 luni
• Capitalizarea restanțelor înregistrate (sumele restante sunt adăugate și asimilate la soldul creditului rămas de plată)
• Capitalizarea restanțelor înregistrate și perioada de grație (parțială sau totală)
• Prelungirea scadenței finale cu scopul diminuării efortului lunar de plată
• Transformarea unei facilități de credit de tip revolving (credit care se
reîntregește după fiecare utilizare ca, de exemplu, card de credit sau overdraft) în credit cu rate lunare
• Consolidarea creditului nerambursat și a restanțelor într-un produs de credit nourefinanțare
• Conversia valutară prin modificarea valutei creditului (inclusiv conversia în monedă locală)
• Reducerea nivelului dobânzii sau alte forme de discount
• Variante combinate ale metodelor de restructurare de mai sus.

Pentru a oferi clienților variante optime, analiza va include accesul la toate informațiile legate de nivelul veniturilor la acordarea creditelor, evoluția acestora și nivelul actual, precum și evoluția pieței imobiliare pentru imobilele aflate în garanţia creditelor. Clienții care solicită restructurarea creditelor vor colabora cu banca oferind toate detaliile legate de situația financiară, medicală sau de altă natură, care au condus la apariția problemei de rambursare cu dificultate și despre evoluția acestor probleme, precum și planurile și așteptările viitoare legate de venituri.

În urma analizei băncii asupra informațiilor și documentelor furnizate se va emite o decizie de restructurare.

Ulterior, clienții vor formaliza aplicațiile prin depunerea unui set de documente:

• cerere de restructurare
• documente care să ateste situația apărută (de ex. decizia de încetare a contractului de muncă sau de diminuare a venitului, documente medicale etc.)
• documente de identitate, acorduri de consultare în bazele de date
• documente legate de garanțiile creditelor (rapoarte de evaluare, dacă este cazul)

În cadrul analizei de restructurare se urmărește identificarea de soluții de rambursare personalizate, adaptate problemelor clienților, soluții care să conducă la rambursarea creditului și la redresarea acestuia.

Din aceste considerente, în cadrul analizei, clienții sunt informați despre riscurile de majorare a soldului creditului prin capitalizarea sumelor restante sau a dobânzii neplătite în perioada de grație, dar aceste situații ar trebui evitate pe cât posibil pentru a nu majora efortul de rambursare ulterior unei perioade de grație.

Decizia de restructurare se va implementa prin semnarea unui Act adițional la contractul de credit și dacă e cazul, la contractul de ipotecă.
Rolul băncii pentru astfel de situații este de a sprijini clienții în perioadele dificile, dar și de consiliere a acestora în legătură cu rambursarea creditelor – se urmărește identificarea unor variante optime de continuare a relațiilor contractuale și evitarea recuperării accelerate prin măsuri judiciare.
În ceea ce privește numărul operațiunilor de restructurare, acestea se analizează individual, de la caz la caz, pe parcursul derulării contractelor putând apărea mai multe planuri de restructurare.

Articole similare