Constructii case ecologice

Diferenţele dintre o casă ecologică şi o casă standard

În comparaţie cu casele ecologice, casele standard funcţionează ca un aspirator de resurse. Acestea sunt degradate până devin nefolositoare, resturile fiind aruncate în mediu, de cele mai multe ori sub formă de reziduuri toxice. În primul rând casele standard duc la o îndepărtare de natură, una dintre cauze fiind insuficienţa aerului curat. În plus, acestea sunt construite din materiale reci, care duc la o senzaţie neplăcută de frig şi chiar la efecte negative asupra sănătăţii oamenilor.

Nu putem omite faptul că o casă standard consumă mult mai multă energie decât una ecologică. Tocmai pentru că este construită din materiale reci iar pentru încălzirea ei se necesită o cantitate mai mare de energie sau de combustibil. În plus, sunt mai puţin rezistente la cutremure, riscul de a se dărâma mai repede decât o casă ecologică fiind foarte mare. Având în vedere aceste aspecte casele standard nu mai dau nimic folositor mediului.

Eficienţa caselor ecologice

În cazul caselor ecologice, a construi verde înseamnă să ameliorezi mediul înconjurător, să generezi economii şi bineînţeles să realizezi construcţii bune prin folosirea eficientă a resurselor. Astfel, o clădire sustenabilă este o structură concepută, construită, renovată, operată şi refolosită într-un mod ecologic.

Atunci când vorbim de o clădire verde totul se raportează la eficienţă: eficienţa energetică, în folosirea materialelor, în folosirea apei, operarea şi întreţinerea construcţiei, sănătatea şi siguranţa ocupanţilor. Situl este o altă componentă a unei clădiri verzi care presupune protecţia mediului natural, reducerea costurilor de transport prin mijloace alternative sau legături cu mijloacele de transport în comun, protecţie împotriva poluării şi limitarea daunelor asupra mediului.

Pe cealaltă parte, fiecare componentă a unei construcţii verzi poate fi caracterizată de mai multe elemente. De exemplu, a fi eficient energetic înseamnă să existe o iluminare naturală, construcţia să beneficieze de un design pasiv, sa existe sisteme eficiente şi bine dimensionate de încălzire, ventilaţie şi răcire, posibiliatea de a apela la energii alternative (eoliană, solară, geotermală).

De asemenea, eficienţa în folosirea materialelor presupune anumite etape, precum: reciclarea materialelor în urma demolărilor, materialele de construţie trebuie să fie sustenabile, folosirea unor strategii de utilizare eficientă a materialelor.

Un aspect deosebit de important este sănătatea locatarilor, precum şi siguranţa acestora. Un interior de calitate reduce riscul alergiilor, bolilor respiratorii. Tocmai de aceea ventilaţia corectă şi eficientă are un rol deosebit de important, precum şi folosirea de materiale fără emisii toxice. O altă parte importantă a unei clădiri verzi este mentenanţa şi operarea construcţiei. În ceea ce priveşte acest aspect, materialele de construcţie durabile sunt obligatorii, precum şi soluţii tehnice care să uşureze întreţinerea clădirii. Trebuie de asemenea să existe anumite sisteme de evaluare a perfomanţelor clădirii şi de management ale acesteia.

Articole similare