Stiri

Guvernul schimbă legislația legată de pandemia Covid 19.

Guvernul introduce mai multe modificări în legislație, în contextul epidemiei de coronavirus. Firmele vor beneficia de indemnizația pentru plata salariaților doar dacă au certificat de la Ministerul Economiei, față de o cerere pe propria răspundere în care să arate că le-au scăzut veniturile.

Guvernul va suspenda și executările silite legate de ajutoarele sociale și pensii și nu va mai verifica condițiile pentru acordarea venitului minim garantat. Pandemia impune și mutarea birocrației în format electronic: cererile de șomaj vor fi depuse prin email. Citiți toate măsurile pregătite mai jos.

Executivul modifică astfel OUG 30/2020 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și Legea 19 din 2020 pentru acordarea unor zile libere.

Plata indemnizației (de 75% din salariul de bază, maximum 75% din salariul mediu pe economie) pentru firmele care și-au redus temporar activitatea ca urmare a pandemiei va fi în baza unui certificat de urgență de tip B emis de Ministerul Economiei din care să reiasă o scădere a veniturilor cu cel puțin un sfert față de media încasărilor din ianuarie și februarie 2020, și nu în baza unei declarații pe propria răspundere ca în prezent.

Statul va acorda indemnizația pentru cel mult 75% dintre angajații care au contracte individuale de muncă active.

Microîntreprinderile vor beneficia de indemnizație pentru toți angajații acestora, pe baza unei cereri semnate și datate de reprezentantul legal și a unei declarații pe proprie răspundere însoțită de lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizație, asumată de reprezentantul legal.

Salariații care au încheiate mai multe contracte individuale de muncă din care cel puțin un contract cu normă întreagă este activ pe perioada instituirii stării de urgență nu beneficiază de indemnizație.

Pe de altă parte, angajatul cu mai multe contracte încheiate și suspendate ca urmare a stării de urgență va beneficia de indemnizația aferentă contractului celui mai avantajos – pe care primește cel mai mare salariu.

Firmele vor putea suplimenta diferența de până la minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, în condițiile art. 53 din Legea nr.53/2003, prin negociere între angajator și organizațiile sindicale/reprezentanții salariaților.

Plata indemnizației se face mai rapid

Indemnizațiile urmează să fie plătite de la bugetul asigurărilor pentru șomaj în termen de cel mult 15 zile de la depunerea documentelor, față de 30 de zile anterior.

Plata salariatului se va face în cel mult 3 zile de la primirea sumelor de către angajator de la stat.

Vor beneficia de șomaj tehnic plătit de stat și salariații din structurile sportive.

Ar urma să beneficieze de indemnizație și “alți angajatori” decât cei precizați mai sus, inclusiv pentru personalul care este încadrat prin altă modalitate decât contractul individual de muncă.

Suspendarea executărilor silite pentru ajutoarele sociale

Pe perioada instituirii stării de urgență se suspendă sau nu încep procedurile de recuperare a debitelor și de executare silită, pentru toate drepturile de asigurări asistență socială.

Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare și fiscale care se aplică asupra drepturilor lunare plătite prin casele teritoriale de pensii. Suspendarea încetează la 60 de zile de la data încetării stării de urgență.

Socialul, fără verificări

Anchetele sociale pentru acordarea venitului minim garantat se suspendă pe perioada stării de urgență. Dacă se va constata ulterior că sumele au fost acordate necuvenit, acestea nu se mai recuperează.

Persoanele care primeau venitul social condiționat de munca pentru autoritățile locale nu vor presta pe perioada stării de urgență.

Totodată, nu se mai aplică prevederile din lege care condiționau acordarea ajutorului social de acceptarea unui loc de muncă sau de decizia primarului care stabilea dacă o persoană se mai califică sau nu la social în funcție de câte lucrări sezoniere au făcut.

Verificarea acordării serviciilor de asistență socială și verificarea utilizării subvenției se va face de la distanță, fără deplasare în teren. Subvenția se va acorda lunar în baza documente prevăzute de lege la care se adaugă o declarație pe proprie răspundere.

Cursurile de formare profesională în baza OG 129/2000 privind formarea profesională a adulților se vor putea face și în sistem online, cu notificarea comisiei de autorizare. La încetarea stării de urgență cursanții vor fi testați obligatoriu.

Birocrația de autorizare a furnizorilor se va putea face și în format electronic.

Șomajul, cu birocrația prin email

Cererilor și documentele doveditoare pentru solicitarea drepturilor de asigurări sociale de stat și de șomaj se realizează prin poșta electronică, pe perioada stării de urgență.

Șomerii care nu beneficiază de indemnizații de șomaj vor depune cererea pentru a fi luați în evidență în vederea medierii în termen de 30 de zile calendaristice de la data încetării stării de urgență.

Și birocrația pentru ajutorul de deces se mută pe email

Cererile pentru ajutorul pentru deces vor putea fi trimise prin poștă sau în format electronic. Beneficiarii trebuie să atașeze copie după certificatul de deces, actul de identitate, de stare civilă, declarația că a suportat cheltuielile de deces, printre altele.

Reducerea birocrației ar urma să expire la 60 de zile de la încetarea stării de urgență.

Autoritățile vor putea da bani ONG pentru asistență socială

Autoritățile locale vor trebui să angajeze specialiști și să încheie contracte de voluntariat pentru acordarea serviciilor de asistență socială, consiliere psihologică, consiliere juridică, acordate prin telefon sau prin alte mijloace electronice.

Acestea vor trebui să identifice și spații pentru izolarea persoanelor fără adăpost, în situația în care în adăposturile existente nu pot fi implementate regulile de prevenire a infecției cu Covid 19, în special cele referitoare la păstrarea distanței sociale minime prevăzute.

Primăriile vor trebui să identifice și voluntari pentru implementarea serviciilor de sprijin acordarea persoanelor izolate la domiciliu, sau celor care au restricții de deplasare.

Activitățile vor fi finanțate din bugetul local, cofinanțate de la bugetul județului sau de la bugetul de stat.

Subvenția acordată de la bugetul de stat centrelor de servicii sociale care și-au închis activitatea ca urmare a măsurilor de combatere a răspândirii epidemiei va putea fi acordată pentru plata salariilor personalului asociațiilor/fundațiilor/cultelor care sprijină autoritățile administrației publice locale.

Părinții cu copiii la creșă vor putea sta acasă cu plată

Unitățile de educație antepreșcolară (creșele) sunt asimilate unităților de învățământ, astfel că activitatea acestora este suspendată pe perioada instituirii stării de urgență.

Părinții ai căror copii sunt înscriși la creșe beneficiază de drepturile prevăzute de Legea nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ.

Indemnizația pentru zilele libere ale salariaților care stau cu copiii – de 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut pe economie – va fi supusă impozitării și plății contribuțiilor de asigurări sociale de stat, de asigurări sociale de sănătate, precum și plății contribuției asiguratorii de muncă. Legea prevede în prezent doar că indemnizația este supusă “impozitării și plății contribuțiilor de asigurări sociale”.

0 0 vote
Article Rating

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Articole similare

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x