Fonduri Mutuale

Piaţa de capital românească

De articoleutile - vineri iunie 8, 2018

Bursa de Valori Bucureşti

Bursa de Valori București este un operator de piață și de sistem autorizat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), care administrează o piață reglementată (PR) și un sistem alternativ de tranzacționare (ATS) compatibil cu standardele europene. BVB, în calitatea sa de operator de piață are scopul de a facilita fluxurile de bani între investitori – cei care au capital și doresc să investească și să-I “multiplice”, și emitenți – cei care au nevoie de capital pentru investiții, în scopul de a-și dezvolta afacerea.

BVB operează două pieţe:

Piața reglementată – Piața principală a BVB este o piață reglementată unde instrumentele financiare, cum ar fi acțiuni și drepturi emise de entități (românești și internaționale), obligațiuni (corporative, municipale și titluri de stat), emise de entități din România, precum și obligațiuni corporative internaționale, OPCVM-urile (acțiuni și unități de fond), produse structurate și ETF-uri. Pe piața reglementată a Bursei de Valori București se tranzacționeză acțiuni ale unora din cele mai renumite companii dintr-o varietate de sectoare din România.

Pentru a fi listată pe piața reglementată, o companie trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
– Să aibă forma juridică de societate pe acțiuni (S.A.);
– Să aibă valoarea capitalurilor proprii/capitalizare anticipată de minim 1 milion euro;
– Să aibă un free-float al capitalului de cel puțin 25% (acțiuni care să nu fie deținute de companie sau de investitori strategici)
– Să aibă un istoric al activității de cel puțin 3 ani și să fi întocmit situații financiare pentru această perioadă.

Piața AeRO – segment de piață dedicat listării companiilor la început de drum, start-up-uri și IMM-uri, in vederea finanțarii proiectelor acestora, a poveștilor lor de creștere, a sporirii vizibilității și care să contribuie la dezvoltarea mediului de afaceri. Pentru investitori, o participație într-o societate care se pregătește de listare pe AeRO oferă oportunitatea de a intra în acționariatul acesteia încă de la un nivel incipient al dezvoltării ei. Societățile listate pe AeRO pot avea o dezvoltare accelerată, iar randamentul investițional poate fi unul spectaculos. Potențialii investitori în companiile listate pe AeRO trebuie să fie în cunoștință de cauză cu privire la faptul că un sistem alternativ de tranzacționare este piața desemnată în principal pentru companii de mai mici dimensiuni și start-up-uri, pentru care există tendința să se atașeze un risc investițional mai ridicat față de companiile admise la tranzacționare pe o piață reglementată. AeRO va include companii cu mare potențial de dezvoltare, precum IT&C. Printr-un plasament într-un start-up sau un IMM, investitorii își vor putea diversifica portofoliile, cu clase de active mai riscante, dar din domenii cu potențial ridicat de creștere la care până acum nu au avut acces pe piața bursieră românească.

Instituţiile pieţei de capital din România

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) este autoritatea care supraveghează și reglementează piața financiară non-bancară, respectiv piața de capital, piața pensiilor private și piața asigurărilor.

Depozitarul Central asigură compensarea și decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare, precum și evidența registrelor societăților emitente.

Fondul de Compensare a Investitorilor colectează și administrează contribuțiile membrilor pentru cazul în care va fi nevoie de compensarea creanțelor investitorilor provenind din incapacitatea unui membru de a restitui fondurile bănești și/sau instrumentele financiare datorate sau aparținând investitorilor, deținute și/sau administrate în numele acestora în cadrul prestării de servicii de investiții financiare.

Casa de Compensare București efectuează operațiuni de înregistrare, garantare, compensare și decontare a tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate încheiate pe piața reglementată la termen, administrată de Bursa de Valori București.

 

Articole similare