Banci/Burse

Piața de capital

Bursa de valori este o piață, un loc unde se vând și se cumpără diferite active financiare – acțiuni, obligațiuni sau alte instrumente financiare – cu respectarea reglementărilor specifice pieței de capital.

Bursa, ca operator de piață, are rolul de a facilita fluxurile de capital între investitori (cei care economisesc capital și vor să îl investească, „să îl înmulțească”) și emitenții de acțiuni sau obligațiuni (cei care au nevoie de capital pentru investiții în vederea dezvoltării afacerii lor).

Atunci când investitorul crede că o companie are potențial de dezvoltare, îi cumpără acțiunile în primul rând pentru a participa la afacere și abia apoi, în al doilea rând, pentru a le vinde mai scump după regula nescrisă a pieței de capital: „Cumpără ieftin și vinde scump!”.

Investitorii pot cumpăra acțiuni nou emise, operațiune prin care firma obține capitalul necesar pentru investiții ce duc la creșterea valorii sale, sau pot cumpăra acțiuni deja existente și disponibile la tranzacționare, banii cumpărătorilor fiind direcționați către vânzătorii acțiunilor.

La Bursă, cumpărătorul nu se întâlnește efectiv cu vânzătorul. Tranzacția se realizează prin intermediul unui broker autorizat, denumit intermediar sau în limbaj de specialitate „societate de servicii de investiții financiare” (SSIF). Astfel, clientul dă brokerului ordinul de cumpărare/vânzare, brokerul introduce ordinul în sistemul bursei unde se întâlnește cu alte ordine. Sistemul Bursei “potrivește” ordinele conform unui mecanism prestabilit și astfel are loc tranzacția. Bursa transmite apoi brokerului confirmarea realizării tranzacției, iar Depozitarului Central datele participanților pentru compensarea/decontarea tranzacției – transferul de proprietate al acțiunilor și transferul contravalorii acțiunilor, între conturile cumpărătorului și vânzătorului.

De ce decid companiile să folosească piața de capital?

Unele companii emit acțiuni noi pentru a atrage bani de la public (de la investitori), sumele obținute fiind folosite pentru finanțarea proiectelor de investiții și pentru a-și crește afacerea. Banii pe care o companie îi atrage prin emisiunea de noi acțiuni intră în capitalul social. Alternativa este să atragă capitalul necesar prin împrumut de la bancă sau printr-o emisiune de obligațiuni, acestea din urmă fiind clasificate drept instrumente financiare de datorie.

Spre deosebire de instrumentele de datorie prin care sumele obținute trebuie restituite celor de la care au fost împrumutate, capitalul social reprezintă proprietatea companiei și, astfel, nu trebuie rambursat. Devenind unul dintre proprietarii sau acționarii unei companii, investitorul poate beneficia de creșterea valorii companiei respective (și implicit a acțiunilor deținute), în cazul în care compania are succes. De asemenea, el își asumă riscul ca acea companie să nu aibă succes, iar valoarea investiției sale să scadă.

De cele mai multe ori o companie alege să atragă finanțări prin emisiunea de noi acțiuni oferite investitorilor și „listarea” la bursă. În urma procesului de listare, acțiunile companiei încep să fie tranzacționate la bursă. Aceste companii sunt numite companii listate. Pentru a fi admise la bursă, companiile trebuie să îndeplinească anumite condiții, cum ar fi capitalizarea anticipată (pe baza estimării prețului pe acțiune și a numărului de acțiuni emise) sau procentul de acțiuni distribuite public.

Pe lângă accesul la capitalul investitorilor, companiile folosesc piețele de capital și în alte scopuri, precum: marketing, eficientizarea procesului de management și creșterea reputației.

De ce decid companiile să se listeze?
– Pentru a atrage capitalul necesar pentru: creștere, extinderea operațiunilor, lansarea de noi produse, îmbunătățirea capacității de producție, finanțarea cercetărilor și dezvoltării, dezvoltarea de noi strategii de piață, plata unor datorii;
– Creșterea vizibilității, reputației, pentru promovare etc.;
– Planuri de stimulare a angajaților prin acordarea de acțiuni gratuite sau la un preţ preferenţial;
– Creșterea performanței managementului prin includerea în obiective a unui indicator din piaţă (atingerea unei performanţe în privinţa preţului acţiunii);
– Determinarea obiectivă a valorii companiei;
– Posibilitatea accesării ulterioare de finanțări prin bursă.

Listarea la bursa de valori este un reper important în viața unei companii și este marcată la Bursa de Valori București printr-o ceremonie oficială, care marchează debutul la tranzacționare a acțiunilor companiei. Acest eveniment se bucură întotdeauna de o bună acoperire în massmedia.

A deveni o companie listată înseamnă însă mult mai mult decât marketing. Prin utilizarea piețelor de capital, companiile dobândesc reputație și încredere din partea partenerilor, datorită regulilor de transparență pe care compania listată se angajează să le urmărească și să le aplice. Fiecare companie listată la bursa de valori are obligația de a publica în mod constant rapoarte în legătură cu activitatea ei și, de asemenea, despre situația financiară, de regulă în fiecare trimestru. În plus, companiile listate trebuie să-și adapteze modul de organizare și comunicare potrivit unor norme specifice, cunoscute sub numele de guvernanță corporativă, și trebuie să se angajeze într-un dialog deschis cu piața – acționarii, potențialii investitori, bursa de valori și autoritățile de reglementare. Acest nivel de transparență și responsabilitate este important pentru relațiile de afaceri ale companiei – companiile listate trebuie să se asigure că toți acționarii și investitorii sunt tratați în mod egal și, prin urmare, sunt obligate să transmită informații pieței despre evenimentele care ar putea avea efect asupra prețului unei acțiuni.

Bursa de Valori București (BVB) este principala bursă din România, autorizată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). BVB administrează o piață reglementată și un sistem alternativ de tranzacționare (ATS) compatibil cu standardele europene. BVB are scopul de a facilita fluxurile de bani între investitori – cei care au capital și doresc să investească și emitenți – cei care au nevoie de capital pentru investiții, în scopul de a-și dezvolta afacerea.

Piața reglementată este piața principală a BVB, unde sunt tranzacționate acțiunile unora dintre cele mai renumite companii dintr-o varietate de sectoare din România. Aprobarea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată a acțiunilor unei companii este condiționată de îndeplinirea unor condiții minime cu privire la dimensiunea, vechimea și numărul de acţiuni disponibile la tranzacţionare ale emitentului. Ulterior, companiile listate pe piața reglementată trebuie să se conformeze unor reguli stabilite de autoritatea de reglementare și de BVB legate de transparență, guvernanță corporativă etc. Pentru a fi listată pe piața reglementată, o companie trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

• Să aibă forma juridică de societate pe acțiuni (S.A.);
• Să aibă valoarea capitalurilor proprii/capitalizare anticipată de minim 1 milion euro;
• Să aibă un procent de cel puțin 25% din acțiuni care să nu fie deținute de companie sau de investitori strategici (free float al capitalului de minim 25%).
• Să aibă un istoric al activității de cel puțin 3 ani și să fi întocmit situații financiare pentru această perioadă.

Pe lângă acțiuni, pe piața reglementată mai sunt disponibile și alte instrumente financiare, cum ar fi obligațiuni sau produse structurate, care urmează a fi descrise într-o secțiune următoare.

Piața AeRO este sistemul alternativ de tranzacționare (ATS) administrat de BVB.

Este un segment de piață dedicat listării companiilor la început de drum, start-up-uri și IMMuri, în vederea finanțării proiectelor acestora. Societățile listate pe AeRO pot avea o dezvoltare accelerată, iar randamentul investițional poate fi unul spectaculos. Aceste companii prezintă însă un risc investițional mai ridicat față de companiile admise la tranzacționare pe o piață reglementată. În plus, cerințele de raportare aplicabile companiilor de pe piața AeRO sunt mai puțin stringente ca pentru cele listate pe piața reglementată, însă sunt considerate adecvate pentru ca investitorii să ia decizii de investiție în cunoștință de cauză. Printr-un plasament într-un start-up sau un IMM, investitorii își pot diversifica portofoliile investind în active din sectoare de activitate cu potențial ridicat de creștere la care până acum nu au avut acces pe piața bursieră românească.

Articole similare